A A A K K K
для людей із порушенням зору
Олександрівська селищна військова адміністрація
Донецька область, Краматорський район. ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ГРОМАДА - ПІВНІЧНА БРАМА ДОНБАСУ

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕДЕННЯ ПРИЙОМІВ

Дата: 09.08.2019 11:57
Кількість переглядів: 800

           

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

селищної ради

14 січня 2019 № 14/01-07

 

 

 

П О Р Я Д О К

організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують

безоплатної первинної правової допомоги, особистих, спільних, виїзних прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» з питань, що належать до компетенції Олександрівської селищної ради

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України «Про звернення громадян», «Про безоплатну правову допомогу», постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян», 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» і визначає основні вимоги до організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих, спільних,  виїзних прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» з питань, що належать до компетенції Олександрівської селищної ради (далі – прийоми).

 

2. Прийоми проводяться у відповідності до функціонального розподілу обов’язків між працівниками селищної ради, відповідальними за забезпечення проведення прийомів (далі – керівні працівники селищної ради), в порядку черговості громадян. Прийоми Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, осіб з інвалідністю  Другої світової війни, учасників антитерористичної операції проводяться першочергово, жінкам, яким присвоєно почесне званя України «Мати-героїня».

 

3. Облік та реєстрація усних звернень осіб та громадян проводяться управліням діловодства, контролю та звернення громадян селищної ради  відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами) та Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2011 року за  № 1114/19852 (із змінами).

4. Функції громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги особам, які її потребують (далі – особи) з питань, що належать до компетенції Олександрівської селищної ради (далі – Громадська приймальня), покладаються на управління діловодства, контролю та звернення громадян (далі – управління). Повноваження завідувача Громадської приймальні – на спеціаліста управління діловодства, контролю та звернення громадян, який забезпечує, організовує та контролює роботу Громадської приймальні.

 

5. Вхід до Громадської приймальні, розташованої за адресою: вулиця Центральна, будинок 15а, смт Олександрівка, 84000 у робочі дні з 8.00 до 12.00 та  з 13.00 до 17.00 (у пятницю – до 16.00) вільний і не потребує оформлення перепустки.

 

6. Прийоми осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особисті, спільні прийоми, «Гарячі лінії» проводяться у Громадській приймальні в установлені графіками прийомів дні та години. Отримані на прийомах звернення  реєструються в журналах працівником управління, на якого покладені відповідні обов’язки.

У графіках, окрім прізвища, імені, по батькові, посади керівних                                                                          працівників селищної ради та часу проведення прийомів, зазначається перелік працівників структурних підрозділів селищної ради, які беруть участь у прийомах та мають право проводити їх у разі відсутності перших.

Керівні працівники селищної ради для забезпечення кваліфікованого роз’яснення питань, порушених особами та громадянами, можуть залучати до їх розгляду посадових осіб структурних підрозділів селищної ради,  підприємств, організацій, установ району, а також представників органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, Національної поліції, ДФС, ДСНС. Під час проведення прийомів можуть бути присутні представники осіб та громадян, повноваження яких оформлені у встановленому законом порядку.

 

7. Графіки прийомів затверджуються щорічно розпорядженням селищного голови. Контроль за їх дотриманням здійснює  працівник управління, на якого покладені відповідні обов’язки.

 

8. Населення району систематично інформується про порядок, графіки, підсумки прийомів, в районних засобах масової інформації, а також шляхом наочного розміщення у Громадській приймальні на веб-сайті Олександрівської селищної ради .

 

9. У разі, якщо вирішити порушені особами або громадянами в усному зверненні питання безпосередньо на прийомах неможливо через складність та/або необхідність додаткового вивчення, їм може бути запропоновано викласти суть питань у письмовому вигляді. Така заява розглядатиметься у тому ж порядку, що й письмове звернення.

 

ІІ. Порядок організації проведення особистих прийомів

осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги

 

1. Особистий прийом осіб, які звернулись до Громадської приймальні за безоплатною первинною правовою допомогою, здійснюється завідувачем юридичного сектору селищної ради .

 

2. Звернення таких осіб оформлюються на підставі наданих відомостей завідувачем юридичного сектору селищної ради на картках обліку, які передаються на реєстрацію до управління у день їх надходження.

 

3. Надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, допомоги у складанні документів правового характеру здійснюється за можливості під час прийому (крім документів процесуального характеру). При необхідності залучаються працівники структурних підрозділів селищної ради, до компетенції яких належить вирішення порушених питань.

 

4. Якщо під час розгляду усного звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові надається допомога в забезпеченні доступу до вторинної
правової допомоги та медіації.

 

5. Організацію проведення особистого прийому осіб, контроль за своєчасним та повним розглядом їх звернень здійснює працівник управління, на якого покладені відповідні обов’язки.

 

ІІІ. Порядок організації проведення особистого прийому громадян головою селищної ради

 

1. Особисті прийоми громадян головою селищної ради проводяться згідно із затвердженим графіком без попереднього запису.

 

2. Запис на особистий прийом до голови здійснюється у день їх прийому на картках обліку, згідно з документами, що посвідчують особу громадянина, працівником управління, на якого покладені відповідні обов’язки.

 

3. Організацію проведення особистих прийомів голови селищної ради, оформлення карток обліку, оформлення доручень за результатами прийомів, контроль за їх виконанням забезпечують начальник управління та спеціаліст селищної ради, на якого покладені відповідні обов’язки.

 

4. Регламент особистого прийому селищного голови обмежено двома годинами (не більше ніж 15 хвилин на спілкування з кожним громадянином, про що їм до початку прийому усно повідомляється працівником  управління, на якого покладені відповідні обов’язки).

 

5. У разі, якщо особистий прийом громадян селищним головою не може відбутися через поважні причини, він може бути перенесений на інший день та  час або проведений заступником голови селищної ради, на якого покладено виконання обов’язків селищного голови.

 

ІV. Порядок організації проведення особистих прийомів громадян керівними працівниками селищної ради

 

1. Особисті прийоми громадян керівними працівниками селищної ради проводяться згідно із затвердженим графіком без попереднього запису.

 

2. Запис на особисті прийоми до керівних працівників селищної ради  здійснюється у день їх прийому на картках обліку, згідно з документами, що посвідчують особу громадянина, працівником управління, на якого покладені відповідні обов’язки.

 

3. Організацію проведення особистих прийомів керівних працівників селищної ради, оформлення  доручень на картках обліку за результатами прийомів забезпечує  спеціаліст селищної ради, на якого покладені відповідні обов’язки.

 

4. Контроль за станом виконання доручень керівних працівників селищної ради, наданих під час їх особистих прийомів, здійснює працівник управління, на якого покладені відповідні обов’язки.

 

V. Порядок організації проведення спільних

прийомів громадян керівними працівниками селищної ради

 

1. Спільні прийоми громадян керівними працівниками селищної ради за участі керівних працівників органів прокуратури, юстиції, внутрішніх справ, Національної поліції, ДФС, ДСНС, житлово-комунальних підприємств та установ, що надають послуги населенню, органів місцевого самоврядування здійснюються у разі необхідності у визначений затвердженим графіком день їх прийому.

 

2. Організацію проведення спільних прийомів, оформлення доручень на картках обліку за результатами прийомів забезпечує  спеціаліст селищної ради, на якого покладені відповідні обов’язки. Контроль за станом виконання доручень, наданих під час спільних прийомів, здійснює працівник управління, на якого покладені відповідні обов’язки.

VІ. Порядок організації проведення виїзних прийомів

громадян керівними працівниками селищної ради

 

1. Виїзні прийоми здійснюються керівними працівниками селищної ради за місцем мешкання або тимчасового перебування громадян згідно із затвердженим графіком.

 

2. Організацію проведення виїзних прийомів громадян, інформування населення про їх проведення, створення відповідних умов, запис громадян забезпечують в.о. старост  сіл, в яких заплановано проведення цих заходів.

 

3. За погодженням з керівними працівниками селищної ради,  спеціаліст селищної ради, на якого покладені відповідні обов’язки, планує дати проведення виїзних прийомів, здійснюють контроль за підготовкою до їх проведення та оформлюють картки обліку виїзних прийомів громадян, які того ж дня передають на реєстрацію до управління.

 

4. Контроль за станом виконання доручень керівних працівників селищної ради, наданих під час їх виїзних прийомів, здійснює працівник управління, на якого покладені відповідні обов’язки.

 

VIІ. Порядок організації проведення телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» керівними працівниками селищної ради

 

1. Телефонний зв'язок з населенням «Гаряча лінія» відповідальними працівниками селищної ради проводиться у Громадській приймальні з 8.00 до 10.00 за номером:  (06269) 2-10-45 у дні їх особистих прийомів, згідно з затвердженим графіком.

 

2. Звернення громадян на телефонну «Гарячу лінію» оформлюються у день їх надходження на картках обліку згідно з відомостями, які громадяни повідомляють про себе, та із зазначенням номерів їх телефонів.

 

3. Організацію проведення телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія», оформлення доручень за результатами спілкування керівних працівників селищної ради з громадянами, забезпечує працівник управління, на якого покладені відповідні обов’язки.

 

4. Контроль за станом виконання доручень керівних працівників селищної ради, наданих під час їх спілкування з населенням по телефону «Гаряча лінія», здійснює  спеціаліст, на якого покладені відповідні обов’язки.

 

 

 

 

Порядок організації проведення особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, особистих, спільних, виїзних прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» з питань, що належать до компетенції Олександрівської селищної ради, розроблений управлінням діловодства, контролю та звернення громадян селищної ради.

 

 

 

Начальник управління                                                                Н.М. Пшиченко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь