A A A K K K
для людей із порушенням зору
Олександрівська селищна військова адміністрація
Донецька область, Краматорський район. ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ГРОМАДА - ПІВНІЧНА БРАМА ДОНБАСУ

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Дата: 09.08.2019 14:40
Кількість переглядів: 1049

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного

 голови

04.02.2019  № 38/01-07

 

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Олександрівська селищна рада

 

І. Загальні положення

 

1. Цим Порядком, розробленим відповідно до статті 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», статей 4, 14, 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 547 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», визначається механізм здійснення та забезпечення Олександрівською селищною радою (далі – селищна рада) та її структурними підрозділами права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є селищна рада.

 

2. У Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

 

3. Запитувачами інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

 

4. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

 

  1. надання інформації за запитами на інформацію;

2) систематичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях на веб-сайті селищної ради відкритих даних, на інформаційних стендах, будь-яким іншим прийнятним для запитувачів способом.

 

5. Порядок не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян».

 

6. Функції організації доступу до публічної інформації, якою володіє селищна рада, покладаються на управління діловодства, контролю та звернення громадян    (далі – управління), який відповідає за опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, контроль запитів на інформацію та надання консультацій запитувачам під час складання та подання запитів на інформацію.

 

7. Створення та супроводження програмного, технічного і технологічного забезпечення системи обліку на   веб-сайт селищної ради збереження та захист даних, що містяться в ній, унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб здійснюється сектором внутрішньої та інформаційної політики селищної ради.

 

8. Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, що містять публічну інформацію, визначається Громадська приймальня селищної ради.

 

ІІ. Складання та подання запиту на одержання публічної інформації

 

1. Запит на одержання публічної інформації подається до селищної ради в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою тощо) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини.

 

2. Запити на одержання публічної інформації приймаються управлінням діловодства, контролю та звернення громадян   в Громадській приймальні селищної ради, у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00, у п’ятницю – з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 16.00).

 

3. Запит на одержання публічної інформації може бути подано:

особисто або на поштову адресу селищної ради: вулиця Центральна, будинок 15 А, смт  Олександрівка, 84000;

на електронну адресу: offce@deks- rada. qov. ua;

телефоном: (06269) 2-10-45;

 

4. Запит на одержання публічної інформації повинен містити:

 

1) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

5. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на одержання публічної інформації запитувач може використовувати форму для подання запиту на одержання публічної інформації, яку можна отримати як в Громадській приймальні селищної ради, так і завантажити з  веб-сайту селищної ради.

 

6. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала. 

 

7. Відповідь на запит надається у спосіб, обраний запитувачем.

 

8. На вимогу запитувача інформації на першому аркуші копії запиту проставляється реєстраційний штамп «Олександрівська селищна рада» із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу інформації.

 

9. Інформація на запит надається безкоштовно.

 

ІІІ. Процес та строки розгляду запитів на доступ до публічної інформації

 

1. Для ведення системи обліку використовується існуюче програмне забезпечення електронного документообігу селищної ради.

 

2. Письмові інформаційні запити, надіслані поштою, у тому числі електронною, або ті, що надійшли через органи влади вищого рівня, засоби масової інформації, від інших органів, установ, організацій, приймаються відділом діловодства, контролю та звернення громадян управління організаційної, кадрової роботи та діловодства   та згідно з журналом обліку запитів на публічну інформацію та звернень громадян, які не підлягають реєстрації,  передаються у день їх надходження до відділу.

 

3. Запити на інформацію, отримані в усній формі, факсом, телефоном, централізовано приймаються та реєструються у системі обліку працівниками управління, на яких покладені обов’язки щодо опрацювання запитів.

 

4. Реєстрація письмового запиту на інформацію здійснюється шляхом введення елементів запиту до системи обліку та роздруківки на нижньому полі першого аркуша документа праворуч реєстраційного індексу. Усні запити на інформацію – шляхом занесення їх до форми подання запиту, з подальшим введенням до системи обліку.

 

5. Запити на інформацію розглядаються селищним головою, яким визначаються особи, відповідальні за надання відповіді запитувачу.

 

6. Працівники управління, на яких покладені відповідні обов’язки, фіксують у системі обліку виконавця, відповідального за надання відповіді на запит, термін виконання та передають запит до відповідного структурного підрозділу селищної ради.

 

7. Структурними підрозділами селищної ради, у володінні яких знаходиться публічна інформація, надаються відповіді запитувачам, з одночасним направленням на електронну адресу селищної ради offce@deks- rada. qov. ua; : ( їх сканованих копій у форматі *.pdf, з обов’язковою назвою файлу: «05.01-03_ХХХ» (номер за номенклатурою _ порядковий номер запиту).

 

8. Відповідь на запит вважається наданою лише тоді, коли на поставлені у запиті питання надано відповідь по суті.

Посилання на те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, не допускається.

 

9. У разі надходження письмової кореспонденції, яка одночасно містить ознаки запиту  на  інформацію та звернення громадянина, така   кореспонденція розглядається у порядку, встановленому Законом України «Про  звернення  громадян», в частині, що не суперечить вимогам  Закону  України «Про доступ до публічної інформації». Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається у порядку, встановленому Законом  України «Про доступ до публічної інформації».

 

10. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, якщо інше не передбачено Законом. 

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів  і  предметів  побуту,   аварій,  катастроф,  небезпечних  природних

явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 

11. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

 

12. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. 

 

13. Строк розгляду запиту на публічну інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем з обов’язковим повідомленням запитувача та відділу.

 

 

ІV. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

 

1. Селищна рада має право відмовити в задоволенні запиту у разі, якщо: 

 

1) не володіє і не зобов'язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону;

3) не дотримано вимоги до запиту на інформацію, передбачені частиною п'ятою статті 19 Закону;

4) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком. 

 

2. Відмова у задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі і повинна містити:

 

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

2) дату відмови;

3) мотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

 

3. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 

4. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

 

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

 

V. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

 

1. Якщо селищна рада не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, який орган, установа, організація володіє такою інформацією, зобов'язана направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

 

2. Рішення, дії чи бездіяльність працівників селищної ради з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України.

 

VІ. Здійснення контролю за дотриманням прав на доступ

до публічної інформації

 

1.Управління організовує та здійснює періодичне оцінювання рівня дотримання законодавства про доступ до публічної інформації в структурних підрозділах селищної ради .

 

2. Проведення громадських слухань, громадської експертизи стосовно забезпечення селищною радою доступу до публічної інформації здійснюється сектором внутрішньої та інформаційної політики селищної ради.

Порядок складання та подання запитів на одержання публічної інформації, розпорядником якої є Олександрівська селищна рада розроблений управлінням діловодства, контролю та звернення громадян

 

 

 

Начальник управління                                                                 Н.М. Пшиченко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь